Obecnie na mocy obowiązujących przepisów podmiot leczniczy musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W praktyce więc wszelkie roszczenia powinno się kierować do odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. Za podmiot leczniczy w tym przypadku uważa się m.in. szpitale, gabinety lekarskie czy przychodnie.

Podczas leczenia niestety niejednokrotnie dochodzi do błędów w sztuce lekarskiej bądź zaniedbań. Skutki bywają bardzo poważne, a niekiedy wręcz tragiczne. Najpopularniejsze błędy lekarskie to wciąż zakażenia w szpitalu, błędne diagnozy, odmowa udzielenia pomocy, pozostawienie w ciele pacjenta ciała obcego po operacji, nieprzeprowadzenie cesarskiego cięcia mimo wskazań czy pozostawienie po leczeniu kanałowym w zębie fragmentów wiertła. Pacjent, który na skutek błędu bądź zaniedbania lekarza doznał uszczerbku na zdrowiu może dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadość uczynienia czy renty.

Odszkodowanie ma na celu pokrycie strat finansowych, które powstały na skutek danego zdarzenia. To koszty zakupu leków, rehabilitacji, leczenia oraz dostosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanej osoby itd. Ponadto poszkodowany domagać się może zwrotu kosztów opieki, którą sprawują nad nim osoby trzecie, w tym członkowie rodziny. Zadośćuczynienie to rekompensata szkód o charakterze niematerialnym – bólu, cierpienia, kalectwa itd. Wysokość takiego zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie. Renta natomiast przysługuje osobie, która na skutek błędu lekarskiego jest stale bądź czasowo niezdolna do pracy czy samodzielnej egzystencji.

Walcząc o odszkodowanie za błąd lekarski warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata. Warto bowiem pamiętać o tym, że w przypadku błędów czy zaniedbań medycznych przypisanie winy jest dość trudne.  Lekarze i placówki nie chcą brać odpowiedzialności za powstałe szkody. Zwykle utrzymują, że są to niezawinione powikłania, które powstały na skutek procesu leczenia. Często twierdzą, że pacjent zdawał sobie sprawę z możliwych skutków ubocznych i komplikacji. Niełatwo jest też wykazać związek przyczynowy między nieodpowiednim procesem leczenia a powstałą szkodą. Z tego powodu samodzielnie dochodzenie roszczeń nie jest dobrym pomysłem.

Więcej na temat odszkodowań przeczytać można na stronie
http://www.krp-ks.pl/