Otworzenie firmy transportowej wiąże się z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Taki wniosek (o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) należy złożyć odpowiednio dla siedziby przedsiębiorstwa. Może być to starosta, ale i Główny Inspektor Transportu Drogowego. W celu otrzymania licencji trzeba spełniać takie wymagania jak dobra reputacja, dana zdolność finansowa, wymagane kompetencje zawodowe i siedziba stała lub w jednym z państw UE. 

Co trzeba zrobić?

Wszystkie osoby, które pragnął otworzyć firmę transportową, muszą pamiętać, że jest to działalność regulowana. Co to oznacza? Aby móc założyć takie przedsiębiorstwo, muszą spełniać pewne kryteria i posiadać pewne zezwolenia i licencje.

Osoby pragnące otworzyć swój interes w zakresie świadczenia usług transportowych nie mogą być w przeszłości karani za przestępstwa skarbowe i muszą mieć dobrą reputację na podstawie wiarygodności dokumentów. Musi również mieć stałą siedzibę, mieć certyfikat kompetencji zawodowych, mieć zezwolenie na wykonywanie zawodu jako przewoźnik drogowy. Potrzeba jest też licencja wspólnotowa czy licencja zezwalająca na wykonywanie transportu drogowego – pośrednictwo i przewóz rzeczy – dostosowane do rodzaju świadczonych usług.

Równie trzeba ukazać zdolność finansową, dzięki której będzie mógł zapewnić ciągłość w firmie transportowej. W przypadku, kiedy osoba zakładająca firmę chce być tylko pośrednikiem w przewozie towarów, też jest zobowiązana do wyrobienia licencji i certyfikatów zawodowych. Założenie firmy transportowej wiąże się z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Istnieje możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Istnieje jeszcze możliwość założenia spółki cywilnej czy spółek handlowych. Aby działalność była w pełni legalna należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze sądowym, jeśli chodzi o spółkę osobową lub kapitałową. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej odpowiednia instytucja to CEIDG.

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony
https://mpslogistic.com.pl/.